You can contact Galway Community Pride by emailing us at info[@]galwaypride.com, by messaging our Facebook Page, or by submitting on this form below.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Bród Pobail na Gaillimhe trí ríomhphost a sheoladh chugainn ag , teachtaireacht a chur ar ár Leathanach Facebook, nó an fhoirm thíos a sheoladh isteach chugainn.

Galway Community Pride is an annual weeklong festival filled with
workshops, panels, parties, support groups, and a pride parade through
Galway. Our mission is “[t]o coordinate and facilitate an annual Pride
Celebration to celebrate and showcase the diversity of the LGBT+
Community in and around Galway”.

Galway Pride is Ireland’s longest running consecutive pride. This year is
Galway Community’s Pride’s 30th anniversary and our first ever bilingual
pride. 2019 especially is a year to celebrate the successes and rich
history of the local LGBT+ community.

This year’s events run from the 12th to the 18th August, with the parade
through Galway city on the 17th August. The parade will start in City Hall
through Galway’s main streets and will conclude in Galway’s west-end.
We welcome all applications from everyone from community groups to
local businesses to march with us and celebrate pride.

Is féile sheachtainiúil bhliantúil í Bród Pobail na Gaillimhe atá lán de cheardlanna, painéil, cóisirí, grúpaí tacaíochta, agus paráid bhród trí Ghaillimh. Is é an misean atá againn ná “comhordú agus éascú a dhéanamh ar Cheiliúradh Bród bliantúil chun éagsúlacht Pobal LADT+ a cheiliúradh agus a chur i láthair laistigh de agus mórthimpeall na Gaillimhe”.

Is é Bród na Gaillimhe an bród is faide as a chéile atá ar an bhfód in Éirinn. Tá Bród Pobail na Gaillimhe ag comóradh 30 bliain ar an bhfód i mbliana agus ár gcéad bhród dátheangach. Is bliain speisialta í 2019 go háirithe chun rathúlacht agus stair shaibhir phobal áitiúl LADT+ a cheiliúradh.

Beidh na himeachtaí ar siúl i mbliana ón 12 go dtí an 18 Lúnasa agus an pharáid ag dul trí Chathair na Gaillimhe ar an 17 Lúnasa. Tosóidh an pharáid i Halla na Cathrach, síos trí phríomhshráideanna na Gaillimhe agus críochnóidh sé sa Westend. Cuireann muid fáilte roimh iarratais ó gach duine ó ghrúpaí pobail go lucht gnó áitiúil chun máirseáil linn agus bród a cheiliúradh.